BİRANT TURİZM OTELCİLİK VE GIDA ANONİM ŞİRKETİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, İkonMarkt Uygulaması üzerinden vermekte olduğunuz sipariş için yapacağınız Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme) öncesinde bilgi amaçlı olarak tarafınıza sunulmaktadır.

SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Birant Turizm Otelcilik ve Gıda Sanayi A.Ş. (“İkonMarkt”)

Etiler Mah. Rüzgarlıbahçe Mahallesi Cumhuriyet Cad. Sampa Japan No:10/14  Beykoz/İstanbul

Telefon: +90 (850) 333 62 97

E-posta: info@İkonMarkt.com

Mersis No: 0960003803600016

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi:

Teslimat Adresi:

Telefon:

E-posta:

FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adres:

Telefon:

E-posta:

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Satış Bedeli (KDV Dahil)

TANIMLAR

Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin yorumlanmasında aşağıdaki ifadeler, burada atfedilen anlamları taşımaktadır.

İkonMarkt: Birant Turizm Otelcilik ve Gıda San. Anonim Şirketi.

Uygulama: İkonMarkt’e ait mobil ve diğer internet bağlantısı olan cihazlarda kullanılabilen İkonMarkt’in müşterilerine sunduğu ürünlerin/hizmetlerin sipariş edilebildiği tüm fikri ve sınai hakları İkonMarkt’e ait olan uygulama.

Müşteri: Uygulama üzerinden mal veya hizmetlere ilişkin sipariş talebi oluşturan kişi.

Taraf(lar): Müşteri ve/veya İkonMarkt.

Sözleşme: Taraflar arasında bu Form’da yer alan bilgiler uyarınca kurulan mesafeli satış sözleşmesi.

Ürün: İkonMarkt’in hizmet verdiği bölgelerde, Uygulama’da yer alan seçenekler arasından, Müşteri tarafından seçilen ve İkonMarkt tarafından, Müşteri’ye sunulan hizmet veya mal.

Mücbir Sebep Halleri: Nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, altyapı ve internet arızaları, yangın, deprem, sel baskını, diğer doğal afetler ile salgın hastalık gibi olağanüstü olayları, kargaşa, yaygın şiddet hareketleri, grev veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlar.

ÖDEME

Ürün satış fiyatı, teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler, Müşteri’nin seçtiği kredi kartından, sipariş verildiğinde tahsil edilecektir. Müşteri’nin, siparişini getiren kuryeye, Uygulama üzerinden bahşiş ödemesi yapmak istemesi halinde, ki bahşiş tamamıyla Müşteri memnuniyeti bağlı olup isteğe tabidir, Uygulamada yer alan bahşiş tutarlarından birini seçip ya da tutarı girdikten sonra yönlendirileceği ödeme ekranında işlem yapması gerekecektir.

Uygulama üzerinden aksi açıkça belirtilmediği takdirde, Ürün’ün teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler Müşteri’ye aittir. Herhangi bir nedenle Müşteri tarafından ödeme yapılmaz veya yapılan ödeme banka/finans kuruşu tarafından iptal edilirse, İkonMarkt, teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Bahşiş ödemesi iptal edilemez; ödeme yapıldıktan sonra ödeme banka/finans kuruşu tarafından iptal edilmediği sürece İkonMarkt tüm Bahşiş tutarını tahsil etmiş olacaktır ve sonrasında herhangi bir iade işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

Müşteri, kredi kartı ile yapılan ödemelerde, kredi kartı faiz oranlarının, Müşteri ile banka arasındaki sözleşme kapsamında uygulanacağını kabul eder.

TESLİMAT

Uygulama üzerinden gösterilen teslim süresi, İkonMarkt’in teslimatı gerçekleştirmeyi hedeflediği tahmini ve bağlayıcı olmayan bir süredir. Ürün, sipariş tarihinden itibaren yasal 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile Müşteri veya Müşteri’nin gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa en kısa zamanda teslim edilir. Sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süre içerisinde teslimatın gerçekleşmemiş olması halinde Müşteri, siparişini iptal edebilir.

İkonMarkt, kendi belirlediği ve Uygulama üzerinden sipariş verilebilen kapsama alanlarında teslimat yapmaktadır. Uygulama üzerinden sipariş alınabilen bu kapsama alanları haricinde teslimat gerçekleştirilmez. Ürün, Müşteri’nin sipariş verirken bildirdiği adrese teslim edilecektir. Müşteri’nin sonradan adresi değiştirebilmesi mümkün değildir. Müşteri veya belirlediği alıcının teslimat adresinde bulunmaması, Ürün’ü teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda İkonMarkt, hiçbir sorumluluk kabul etmez, bu durumda İkonMarkt, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, Müşteri’nin Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün Müşteri’nin kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle İkonMarkt’e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Müşteri’ye aittir.

İkonMarkt, Ürün’ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, Müşteri’yi bilgilendirerek açıkça onayını almak koşuluyla, ilgili Ürün ile eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün veya hizmet tedarik edebilir. Müşteri’nin bu duruma onay vermediği hallerde siparişi iptal edilir.

Mücbir Sebep Halleri’nin varlığı nedeniyle teslimatın gerçekleştirilemeyeceğinin anlaşılması üzerine İkonMarkt, durumu Müşteri’ye, mümkün olan en kısa sürede bildirir.

Müşteri’nin Uygulama’da koşullarına yer verilen şekilde, İkonMarkt üzerinden Haytap – Hayvan Hakları Federasyonu’na hayvan maması (“Yardım Maması”) satın alması durumunda, Müşteri’nin satın alacağı Yardım Mamasının teslimatı, Haytap – Hayvan Hakları Federasyonu’na yapılacak ve belirlediği hayvan barınaklarında ve ormanlık alanlarda bulunan sahipsiz hayvanların beslenmesinde kullanılacaktır; Yardım Maması Müşteri’ye teslim edilmeyecektir.

CAYMA HAKKI

Müşteri, Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre Sözleşme’nin kurulduğu tarihten itibaren başlar. Ancak Müşteri, Sözleşme’nin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanılması, Ürün’ün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şartına bağlıdır. İade edilecek Ürün’ün, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz:

  1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Cayma hakkının istisnasını teşkil eden hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi, bu hakkı usulüne uygun veya zamanında kullanmadığı durumda Müşteri, cayma hakkını kaybeder.

Müşteri, cayma hakkını kullanarak Ürün’ü iade etmek istemesi halinde, bu talebini yukarıda belirtilen 14 (on dört) günlük süre içinde İkonMarkt’e, İkonMarkt Müşteri hizmetlerini +90 (850) 333 62 97 telefon numarasından arayarak, info@İkonMarkt.com adresine e-posta atarak ya da ekte yer alan örnek cayma formunu (EK – CAYMA FORMU) doldurarak ve iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta aracılığıyla bildirecek ve ilgili cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürün’ü herhangi bir kargo şirketi ile masrafları İkonMarkt’e ait olmak üzere iade edebilecektir. İkonMarkt, Müşteri’nin talebini aldıktan sonra en geç 14 (on dört) gün içerisinde, Ürün’ün iadesini kabul edip Ürün bedelini ilgili bankaya ödemekle yükümlüdür.

Kredi kartı ile alınmış Ürün için cayma hakkının kullanılması veya başka herhangi bir sebeple Ürün’ün iadesi veya siparişin iptal edilmesi durumunda İkonMarkt, Müşteri’ye nakit para ile ödeme yapamamaktadır. Ürün bedelinin kredi kartına iadesi, ilgili bankanın prosedürlerine göre yapılmaktadır.

Ödeme aracı olarak İstanbulkart’ın kullanıldığı durumlarda, Sipariş’in tamamı için cayma hakkının kullanılması veya başka herhangi bir sebeple Ürünler’in tamamının iadesi veya Siparişin iptal edilmesi durumunda, Müşteri’ye Ürün bedeli iadesi yerine ilgili iade tutarında bir veya birden fazla ürünün bedelini ödemesine yarayan hediye çeki tanımlaması yapılacaktır.

Müşteri’nin Uygulama’da koşullarına yer verilen şekilde, İkonMarkt üzerinden Yardım Maması satın alması durumunda, Uygulama’da gösterilen miktardaki Yardım Maması Haytap – Hayvan Hakları Federasyonu’na teslim edilmektedir. Müşteri’nin seçtiği tutara karşılık gelen miktardaki Yardım Maması, büyük paketlerde yer alan dökme ürün olarak topluca teslim edilir ve sahipsiz hayvanların beslenmesinde kullanılır. Bu nedenle, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan Yardım Maması’nın cayma hakkına konu edilmesi mümkün değildir.

İLETİŞİM

Siparişe ilişkin tüm sorular için müşteri hizmetleri ile +90 (850) 333 62 97 numaralı telefon veya info@İkonMarkt.com e-posta adresi ile irtibata geçilebilir.

YETKİLİ YARGILAMA MAKAMLARI

Taraflar, Sözleşme’den doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Müşteri ve İkonMarkt’in kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda Müşteri’nin ve İkonMarkt’in bulunduğu yerdeki tüketici mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

DİĞER HUSUSLAR

Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme, Uygulama üzerinden kabul edilmesi üzerine, Uygulama’ya kayıt olurken iletilen e-posta adresine gönderilir. Bu belgelere Uygulama üzerinden her zaman erişilebilir. Siparişe ilişkin tüm kayıtlar, ilgili yasalar çerçevesinde 10 (on) yıl süre ile İkonMarkt’in kayıtlarında saklanacaktır.

Müşteri, onayı halinde Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak bu Form ile, satışa konu Ürün’ün temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri, iade ve cayma hakkı ile iletişim dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş bulunmaktadır.

Bu Form’daki tüm hususlar Müşteri’nin Uygulama üzerinden elektronik olarak onayladığı an itibariyle geçerli olup, Sözleşme ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.

EK - CAYMA FORMU

(Bu form, ürün/ürünlere ilişkin cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

BİRANT TURİZM OTELCİLİK VE GIDA SANAYİ A.Ş.’ye

Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

BİRANT TURİZM OTELCİLİK VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. KONU

Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin İkonMarkt’e Uygulama üzerinden türünü/adını, adedini, satış bedelini, teslimat bedelini, ödeme şeklini belirlemek suretiyle siparişini verdiği Ürün’ün, İkonMarkt tarafından Müşteri’ye satışı ve teslimi hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

Sözleşme’de büyük harf ile başlayan ifadeler Ön Bilgilendirme Formu’nda belirlenen anlamı taşımaktadır.

2. SATICI, MÜŞTERİ VE ÜRÜN’E İLİŞKİN BİLGİLER

SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Birant Turizm Otelcilik ve Gıda San A.Ş. (“İkonMarkt”)

Adres: Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. Sampa Japan No:10/14  Beykoz/İstanbul

Telefon: +90 (850) 333 62 97

E-posta: info@İkonMarkt.com

Mersis No: 0960003803600016

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi:

Teslimat Adresi:

Telefon:

E-posta:

FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı

Adres:

Telefon:

E-posta:

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Satış Bedeli (KDV Dahil)

3. ÜCRETLER VE TAHSİLİ

3.1. Müşteri, sipariş öncesinde Uygulama üzerinden, Ürün satış fiyatı, teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretlere ilişkin olarak bilgilendirilmiştir.

3.2. Kredi kartı ile ödemeyi gerçekleştirmek için, Müşteri’nin, Uygulama’ya kayıt olurken kart bilgilerini girmesi gerekmektedir. Uygulama, sipariş esnasında Müşteri’nin kart bilgilerini gizli ve güvenli bir biçimde girmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

3.3. Ürün satış fiyatı, teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler, Müşteri’nin seçtiği kredi kartından, sipariş verildiğinde derhal tahsil edilecektir.

3.4. Herhangi bir nedenle Müşteri tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka/finans kuruşu tarafından iptal edilirse, İkonMarkt, teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.5. Her koşulda Müşteri, İkonMarkt’e olan borçlarını ifada temerrüde düşmesi halinde, İkonMarkt’in uğradığı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul eder.

3.6. Müşteri, kredi kartı ile yapılan ödemelerde kredi kartı faiz oranlarının, Müşteri ile banka arasındaki sözleşme kapsamında uygulanacağını kabul eder.

3.7. Kredi kartı ile alınmış Ürün için cayma hakkının kullanılması veya Ürün’ün başka herhangi bir sebeple iadesi veya siparişin iptal edilmesi durumunda İkonMarkt, Müşteri’ye nakit para ile ödeme yapamamaktadır. Ürün bedelinin kredi kartına iadesi, ilgili bankanın prosedürlerine göre yapılmaktadır.

3.8. Ödeme aracı olarak İstanbulkart’ın kullanıldığı durumlarda, Sipariş’in tamamı için cayma hakkının kullanılması veya başka herhangi bir sebeple Ürünler’in tamamının iadesi veya Siparişin iptal edilmesi durumunda Müşteri’ye Ürün bedeli iadesi yerine ilgili iade tutarında bir veya birden fazla ürünün bedelini ödemesine yarayan hediye çeki tanımlaması yapılacaktır.

4. KULLANIM ŞARTLARI VE GENEL HÜKÜMLER

4.1. İkonMarkt, Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan kendisine ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, Müşteri’yi sahip olduğu tüm haklara ilişkin olarak Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme ile bilgilendirdiğini kabul eder.

4.2. İkonMarkt, Ürün’ün mevzuata uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Müşteri’ye teslim edilmesinden sorumludur.

4.3. İkonMarkt, Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’de ilettiği iletişim bilgileri üzerinden siparişe ilişkin sorularını yanıtlayacaktır. Bu kapsamda İkonMarkt, Müşteri’nin kimliğini teyit etmeye yarayacak bilgileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin prosedürleri uyarınca talep edebilecektir.

4.4. Uygulama’da yer alan, ücretler dahil olmak üzere tüm bilgiler, İkonMarkt tarafından Uygulama üzerinden değiştirilene kadar geçerlidir.

4.5. İkonMarkt‘in Uygulama’da kullandığı görsel öğeler temsili olabilir. Uygulama’da yer alan içerik ve görsel öğelerin tüm telif hakları saklı olup, kısmen veya tamamen kullanılması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden işlenmesi yasaktır.

4.6. Müşteri, Uygulama’da Ürün’ün temel özellik ve nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin Ön Bilgilendirme Formunu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve teyit ettiğini kabul eder. Müşteri’nin Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, İkonMarkt tarafından Müşteri’ye verilmesi gereken adresi, Ürün’e ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını ve teslimata ilişkin diğer bedelleri, ödeme ve teslimat bilgileri de dahil olmak üzere mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul eder.

4.7. Müşteri cayma hakkının kapsamı ve kullanılma koşullarına ilişkin olarak Ön Bilgilendirme Formu’nda detaylı olarak bilgilendirilmiştir.

4.8. Müşteri’ye, bir veya birden fazla ürünün bedelini ödemesine yarayan bir hediye çeki tanımlanmış olması halinde, hediye çekinin süresi içinde kullanılmaması veya Müşteri tarafından kullanım koşullarına aykırı ya da suiistimal edecek şekilde kullanılması nedeniyle siparişin iptal edilmesi durumunda, Müşteri hiçbir geri ödeme veya telafi talep edemez.

4.9. Müşteri ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması ve Ürün’ün, Uygulama üzerinden belirlenen alıcıya tesliminden evvel siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, İkonMarkt, siparişi iptal edebilir.

4.10. Uygulama üzerinden İkonMarkt’in kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine, elektronik uygulamalara ve/veya başka içeriklere bağlantı verilebilir. Bu bağlantılar Müşteri’ye yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup, İkonMarkt’in bağlantı verilen içeriğe yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Uygulamadan ulaşılan diğer sitelerde veya uygulamalarda kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları geçerlidir.

5. TESLİMAT

5.1. Müşteri’nin İkonMarkt’den satın almış olduğu Ürün, Uygulama üzerinden belirlediği, Ön Bilgilendirme Formu’nda açıkça yer alan adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir. Ancak, Müşteri’nin Uygulama’da koşullarına yer verilen şekilde, İkonMarkt üzerinden Haytap – Hayvan Hakları Federasyonu’na hayvan maması (“Yardım Maması”) satın alması durumunda, Müşteri’nin satın alacağı Yardım Mamasının teslimatı, Haytap – Hayvan Hakları Federasyonu’na yapılacak ve belirlediği hayvan barınaklarında ve ormanlık alanlarda bulunan sahipsiz hayvanların beslenmesinde kullanılacaktır; Yardım Maması Müşteri’ye teslim edilmeyecektir.

5.2. Uygulama üzerinden aksi açıkça belirtilmediği takdirde, Ürün’ün teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler Müşteri’ye aittir.

5.3. Ürün’ün teslimatı, İkonMarkt’in stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirir.

5.4. Herhangi bir nedenle Müşteri tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka/finans kuruşu tarafından iptal edilirse, İkonMarkt, teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Herhangi bir sebeple banka/finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka/finans kuruşu tarafından İkonMarkt’e yapılan ödemelere ilişkin Müşteri, İkonMarkt’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6. MÜŞTERİ’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. Müşteri, Uygulama’ya üye olurken verdiği; vergi numarası, vergi dairesi bilgileri ile diğer tüm bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, İkonMarkt’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, İkonMarkt’in ilk bildirimi üzerine derhal tazmin edeceğini taahhüt eder.

6.2. Müşteri, Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimatı, cayma hakkı ve diğer hususlara ilişkin olarak İkonMarkt tarafından sunulan Ön Bilgilendirme Formu’nu incelediğini, kendisine mevzuatta öngörülen gerekli tüm bilgilendirmenin yapıldığını ve elektronik ortamda teyit ettiğini beyan eder.

6.3. Müşteri, Uygulama’yı kullanırken mevzuata uygun davranmayı kabul eder. Müşteri, Uygulama’yı hiçbir şekilde kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara uygun olmayan bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının Uygulama’yı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam, virüs, truva atı vb.) işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, tüm hukuki ve cezai yükümlülük münhasıran Müşteri’ye aittir. Ayrıca mevzuat veya Sözleşme’nin ihlali nedeniyle, İkonMarkt’in Müşteri’ye karşı yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

6.4. İkonMarkt’in Uygulama’da ilan ettiği promosyonları/kampanyaları ve hediye çeklerinin geçerliğini dilediği zaman durdurma, güncelleme veya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Müşteri’nin Uygulama üzerinden vereceği her sipariş öncesinde promosyon/kampanya, hediye çeki kullanım koşullarını incelemesi gerekmektedir.

6.5. Müşteri, aksi Uygulama üzerinden açıkça bildirilmediği takdirde, aynı siparişte birden fazla promosyon, kampanya veya hediye çekinden yararlanamaz.

6.6. Müşteri, Sözleşme konusu Ürünler’i teslim almadan önce muayene etmelidir. Tahrip olmuş, ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’ü teslim alması veya eksik bir Ürüne ilişkin İkonMarkt’e derhal bildirimde bulunmaması halinde, sorumluluk Müşteri’ye aittir. Aksi takdirde, Müşteri tarafından teslim alınan Ürün’ün hasarsız, eksiksiz, sağlam ve Siparişteki taleplerine uygun olduğu kabul edilecektir.

6.7. İkonMarkt, kendi belirlediği ve Uygulama üzerinden sipariş verilebilen kapsama alanlarında teslimat yapmaktadır. Uygulama üzerinden sipariş alınabilen bu kapsama alanları haricinde teslimat gerçekleştirilmez. Ürün, Müşteri’nin sipariş verirken bildirdiği adrese teslim edilecektir. Müşteri’nin sonradan adresi değiştirebilmesi mümkün değildir. Müşteri veya belirlediği alıcının teslimat adresinde bulunmaması, Ürün’ü teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda İkonMarkt, hiçbir sorumluluk kabul etmez, bu durumda İkonMarkt, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine İkonMarktmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, Müşteri’nin Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün Müşteri’nin kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle İkonMarkt’e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Müşteri’ye aittir.

7. SORUMLULUK

İkonMarkt’in, Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinin Mücbir Sebep Halleri veya objektif olarak kendi kusurundan kaynaklanmayan diğer nedenlerle yerine Getirilememesi durumunda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8. İLETİŞİM

Siparişe ilişkin tüm sorular için müşteri hizmetleri ile +90 (850) 333 62 97 numaralı telefon veya info@İkonMarkt.com e-posta adresi ile irtibata geçilebilir.

9. YETKİLİ YARGILAMA MAKAMLARI

Taraflar, Sözleşme’den doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Müşteri ve İkonMarkt’in kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda Müşteri’nin ve İkonMarkt’in bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

Müşteri, Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafta İkonMarkt’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veritabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

11. YÜRÜRLÜK

Müşteri,’nin Uygulama’da “Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” seçeneğini onaylaması ile Form ve Sözleşme’nin tüm koşulları derhal yürürlüğe girer.