Kullanım Koşulları

1. Tanımlar

İkonMarkt: İkonMarkt Perakende Lojistik Anonim Şirketi.Müşteri: Uygulama üzerinden mal veya hizmetlere ilişkin sipariş talebi oluşturan kişi.Taraf(lar): Müşteri ve/veya İkonMarkt.Koşullar: Bu kullanım koşullarının tamamı.Uygulama: İkonMarkt’e ait mobil ve diğer internet bağlantısı olan cihazlarda kullanılabilen İkonMarkt’in sunduğu Ürünlerin/hizmetlerin sipariş edilebildiği tüm fikri ve sınai hakları İkonMarkt’e ait mobil uygulama veya web bazlı yazılım.Sözleşme: Taraflar arasındaki Ön bilgilendirme Formu ve bu formda yer alan bilgiler uyarınca kurulan mesafeli satış sözleşmesi.Ürün(ler): İkonMarkt’in hizmet verdiği bölgelerde, Uygulama’da yer alan seçenekler arasından, Müşteri tarafından seçilen ve İkonMarkt tarafından, Müşteri’ye sunulan hizmet veya mal.Üye İşyeri: Uygulama’nın İkonMarktYemek bölümünde listelenen restoranlar ve İkonMarktÇarşı bölümünde listelenen satıcılar

2. Başvuru ve Üyelik

2.1. Kullanıcılar, Uygulama’yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup, GSM numarasını onayladıktan sonra, şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde Uygulama’yı kullanmaya başlayabilir.
2.2. Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, bilgilerini her zaman Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir.

3. Uygulama'nın Kullanımı

3.1. İkonMarkt, kendi belirlediği ve Uygulama üzerinden sipariş verilebilen kapsama alanlarında teslimat yapmaktadır. Müşteri, Uygulama üzerinden teslimat adresi seçtiğinde, kendisine ilgili kapsama alanı içerisinde ve ilgili kapsama alanına özgülenmiş Ürünler gösterilir.
3.2. Müşteri’ye Uygulama üzerinden gösterilen teslim süresi, İkonMarkt’in teslimatı gerçekleştirmeyi hedeflediği tahmini ve bağlayıcı olmayan bir süredir. Ürün’ün hedeflenen süre içerisinde teslim edilememesinden İkonMarkt sorumlu tutulamaz.
3.3. Ürün satış fiyatı, teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler, Müşteri’nin seçtiği kredi/banka kartından veya diğer ödeme yönteminden, Sözleşme’de belirtilen şekilde tahsil edilecektir.
3.4. Müşteri, Online Ödeme Yönetimini seçmesi durumunda, bir kereye mahsus olmak üzere kredi/banka kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha ödeme bilgilerini girmeyi gerektirmeden kullanılır. Online ödeme sistemi altyapısı MasterCard tarafından sağlanmaktadır. İkonMarkt kredi/banka kartının ilk altı hanesi ve son iki hanesini sistemlerinde muhafaza etmektedir. Müşteri, Uygulama’da birden fazla kredi/banka kartı ya da ödeme aracı tanımlayarak seçtiği kredi/banka kartı ya da ödeme aracı ile işlem yapabilir.
3.5. Müşteri’nin, siparişini İkonMarkten kuryeye, Uygulama üzerinden bahşiş ödemesi yapmak istemesi halinde, kuryeyi puanladığı sayfada yer alan bahşiş tutarlarından birini seçip ya da istediği tutarı girdikten sonra yönlendirileceği ödeme ekranında işlem yapması gerekecektir. Bahşiş Müşteri memnuniyetine bağlıdır ve tamamıyla Müşteri’nin isteği üzerine uygulanır. Bahşiş tutarının tamamı Müşteri’nin bahşiş vermeyi seçtiği kuryeye ödenecektir. İkonMarkt bu tutarı sadece bir aracı olarak tahsil etmektedir.
3.6. Müşteri, bahşiş tutarlarından birini seçip ya da istediği tutarı girdikten sonra “Gönder” tuşuna basarak, (i) Kurye’ye belirtilen tutarda bahşiş vermeyi ve (ii) İkonMarkt’in bu tutarı ilgili sipariş verirken Online Ödeme Sistemi üzerinden kullandığı kredi/banka kartı vasıtasıyla veya Müşteri’nin seçtiği/eklediği farklı bir kartla tahsil etmesini kabul eder. Bahşiş ödemesi iptal edilemez; “Gönder” tuşuna basılması ile birlikte İkonMarkt tüm bahşiş tutarını tahsil etmiş olacaktır ve sonrasında herhangi bir iade işlemi gerçekleştirilemeyecektir.
3.7. Müşteri, Online Ödeme Sistemi kapsamında kullanılan kredi/banka kartının, kart hamili haricinde, bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağını kabul eder.
3.8. Müşteri’nin Uygulama’yı kullandığı cihazını kaybetmesi veya cihazın çalınması halinde, 3. Kişiler Uygulama’da tanımlı kart bilgilerine erişemez. Ancak Müşteri’nin İkonMarkt’e bildirimde bulunması ve kartın kullanımına son vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde üçüncü şahıslar Uygulamayı kullanarak İkonMarkt siparişi ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan İkonMarkt sorumlu tutulamaz.
3.9. Ödeme aracı olarak İstanbulkart’ın kullanıldığı durumlarda, Sipariş’in tamamı için cayma hakkının kullanılması veya başka herhangi bir sebeple Ürünler’in tamamının iadesi veya Siparişin iptal edilmesi durumunda, Müşteri’ye Ürün bedeli iadesi yerine ilgili iade tutarında bir veya birden fazla Ürünün bedelini ödemesine yarayan hediye çeki tanımlaması yapılacaktır.
3.10. Müşteri, Uygulama aracılığıyla İkonMarkt tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. Kredi/banka kartı ya da diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgileri 3. kişiler ile paylaşmamak, bu bilgileri 3. kişiler tarafından kullanılan Uygulama’ya tanımlamamak Müşteri’nin sorumluluğundadır.
3.11. Müşteri, ödemeyi İkonMarkt’e yapmakla ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş sayılır. Kendisinden sipariş teslimi esnasında veya sonrasında, bahşiş ödemesi yapılması hariç olmak üzere, herhangi bir ücret talep edilmez.
3.12. Müşteri, teslimat, ödeme, iade ve cayma hakkı gibi konularda Sözleşme’de detaylı olarak bilgilendirilecektir.
3.13. Ürün, Müşteri’nin sipariş verirken bildirdiği adrese teslim edilir, sonradan adres değiştirilemez. Müşteri ya da belirlediği alıcının teslimat adresinde bulunmaması, teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda İkonMarkt, hiçbir sorumluluk kabul etmez, bu durumda İkonMarkt, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, Müşteri’nin Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün Müşteri’nin kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle İkonMarkt’e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Müşteri’ye aittir. İkonMarkt, bu durumu suiistimal eden Müşteri’ye hizmet vermeyi durdurabilir.
3.14. Uygulama’da zaman zaman sosyal sorumluluk projeleri kapsamında satışlar yapılabilecektir. Aksi proje içeriğinde belirtilmediği sürece, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yer alan Ürünler ortak çalışma yürütülen dernek veya vakfa veya proje kapsamına göre sizin belirttiğiniz farklı bir adrese gönderilebilecektir. İlgili projeler kapsamındaki Ürünler sizin adresinize gönderilmeyecektir. Sosyal sorumluluk projelerine destek olmadan önce Ürün detaylarını incelemenizi tavsiye ederiz. Bu kapsamda yapılacak olan teslimatlar cayma hakkına konu olamayabilecektir. Sosyal sorumluluk projelerimiz hakkında detaylı bilgiye https://İkonMarkt.com/sosyal-sorumluluk-projeleri/ adresinden ulaşabilirsiniz.
3.15. Müşteri, Sipariş’e ilişkin tüm şikayetlerini İkonMarkt’in müşteri hizmetlerine +90 (850) 333 62 97 numaralı telefon veya info@İkonMarkt.com e-posta adresi üzerinden aktarabilir.
3.16. İkonMarkt’in sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, Uygulama’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin Uygulama aracılığıyla ve/veya dahilinde, Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle İkonMarkt doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3.17. İkonMarkt, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda yükümlülüklerini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.
3.18. Müşteri, Uygulama üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan alışverişlerin kişisel kullanım ve tüketim amaçlı olarak son kullanıcıya yapıldığını, tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
3.19. Müşteri, Uygulama üzerinden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca, tütün mamulleri ve alkollü içecek satışının yapılmadığını, Uygulama vasıtası ile bunları temine yönelik herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
3.20. Müşteri’nin Üye İşyeri’nden sipariş vermesi halinde, sipariş Üye İşyeri tarafından hazırlanarak Müşteri’nin seçtiği teslimat yöntemine uygun şekilde teslim edilecektir. Siparişe ilişkin fiş veya fatura Üye İşyeri tarafından hazırlanarak sipariş ile birlikte Müşteri’ye teslim edilir.
3.21. Müşteri, İkonMarktYemek ve/veya İkonMarktÇarşı üzerinden Üye İşyeri’ne ait Ürün/hizmeti sipariş ettiğinde, İkonMarkt sadece bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle Üye İşyeri tarafından sunulan ürün/hizmetlerin kalitesinden, doğru sağlanmasından ya da Üye İşyeri’nin Müşteri’ye Uygulama üzerinden sunduğu Ürün/hizmetler nedeniyle vermiş olduğu zararın tazmininden sorumlu olamaz.
3.22. İkonMarktYemek üzerinden verilen siparişlerinde, ücret iadesi ancak; (i) siparişin ilgili restorana iletilememesi veya restoranın aşırı yoğunluk, kurye bulunmaması, elektrik arızası, kaza gibi haller nedeniyle siparişi hazırlayabilecek ya da teslim edebilecek durumda olmaması nedeniyle siparişin zorunlu iptali; (ii) sipariş halen hazırlanmamış iken, Müşteri’nin talebi ve Üye İşyeri’nin kabulü üzerine iptali; (iii) siparişin bir kısmının veya tamamının Üye İşyeri’nde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; (iv) sipariş edilen Ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili Üye İşyeri’nin onayı üzerine iptali; (v) yanlış, hasarlı ya da ayıplı Ürün nedeniyle iptali; ya da (vi) memnuniyetsizlik halinde Üye İşyeri’nin onayı üzerine gerçekleştirilecek iptali durumunda yapılacaktır.
3.23. İkonMarktÇarşı üzerinden verilen siparişlerde, siparişin iptali veya iadesi ancak; (i) siparişin ilgili Üye İşyer’ne iletilememesi veya Üye İşyeri’nin aşırı yoğunluk, kurye bulunmaması, elektrik arızası, kaza gibi haller nedeniyle siparişi hazırlayabilecek ya da teslim edebilecek durumda olmaması nedeniyle siparişin zorunlu iptali; (ii) sipariş halen hazırlanmamış iken, Müşteri’nin talebi ve Üye İşyeri’nin kabulü üzerine iptali; (iii) siparişin bir kısmının veya tamamının Üye İşyeri’nde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; (iv) sipariş edilen Ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili Üye İşyeri’nin onayı üzerine iptali; (v) yanlış, hasarlı ya da ayıplı Ürün nedeniyle iptali; (vi) memnuniyetsizlik halinde Üye İşyeri’nin onayı üzerine gerçekleştirilecek iptali durumunda ve (vii) Sözleşme’den kaynaklanan cayma hakkının uygun şekilde kullanılması durumunda gerçekleştirilebilecektir. Cayma hakkının kullanılamayacağı Ürün/hizmetler Sözleşme’de belirtilmektedir. Bu kapsamda, İkonMarkt veya Üye İşyeri ilgili siparişin tamamına veya bir kısmına ilişkin iptal ve iadeyi kabul etmeyebilecek ve ücret iadesi yapmayabilecektir.
3.24. İptal ve iadelerde ücret iadesi, Müşteri’nin seçtiği ödeme yöntemine göre değişiklik gösterebilecektir. Kredi/banka kartlarıyla yapılan ödemelere ilişkin iadeler, ilgili bankaların prosedürlerine göre yapılacaktır.
3.25. İkonMarktYemek/İkonMarktÇarşı üzerinden verilen siparişinin, tesliminden sonra, Müşteriye yanlış veya eksik Ürün teslimi nedeniyle yapılacak ücret iadelerinde, iptale konu siparişe ilişkin ilgili Üye İşyeri bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu Müşteri’ye teslim edilmiş ise, söz konusu fiş ya da faturanın da İkonMarkt’e iadesi gerekmektedir.
3.26. İkonMarktYemek/İkonMarktÇarşı üzerinden verilen yemek siparişlerinde, teslimat Üye İşyeri'nin menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. İkonMarkt veya Üye İşyeri, ilgili Üye İşyeri’nde bulunmayan Ürünlerin Müşteri’ye teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Uygulamada teşhir edilmesi bunların Üye İşyeri’nin stoğunda bulunduğu anlamına gelmeyebilir.
3.27. Uygulama üzerinden satışa sunulan Üye İşyeri’ne ait Ürün/hizmetlerin fiyat veya Ürün özelliklerinde hata olması durumunda İkonMarkt, Müşteriyi bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. Uygulama üzerinden Üye İşyeri’nin satışa sunduğu Ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair İkonMarkt gerekli özeni gösterecektir ancak Üye İşyeri’nin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan İkonMarkt sorumlu olmayacaktır.
3.28. 01.01.2022 tarihi itibariyle yaptığınız yorumlar, uygun görülmesi halinde İkonMarkt tarafından yayınlanabilecektir.
3.29. Uygulama’da paylaşılan içeriklere/yorumlara ilişkin olarak; içeriklerin yorumunların doğruluk, kalite, hukuka uygunluk, yerindelik, güvenilirlik, nitelik başta olmak üzere bütün özelliklerinden yalnızca Müşteri sorumludur.
3.30. Yorumların hukuka uygun olup olmadığını veya bu Kullanım Koşulları’nı ihlal edip etmediğini(yasadışı içeriklerin tarafımıza bildirildiği durumlar gibi) belirlemek ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamak adına, İkonMarkt’in yorumları inceleyebilecektir. Ayrıca yasaları ve/veya bu iş bu Koşulları ihlal ettiği düşünülen içerikler, İkonMarkt tarafından değiştirilebilir, silinebilir, bu içeriklere yönelik erişim/görüntüleme engellenebilir. İkonMarkt’in yorumları yayınlamama hakkı saklıdır.
3.31. Müşteriler, Uygulama’da gerçekleştireceği işlemlerde aşağıdaki kapsamda yorum, paylaşım ve diğer içerikler paylaşamazlar:


3.32. Uygulama’da sağlanan her türlü içerikten/yorumdan Müşteri münhasıran sorumludur. Paylaşılan herhangi bir Müşteri içeriğinin/yorumunun (i) yasalara uygun olduğunu; (ii) üçüncü şahısların fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal etmediğini; ve (iii) içeriği sağlamak için gerekli tüm haklara ve yetkilere sahip olduğunuzu beyan edersiniz.
3.33. Uygulama’da listelenen kampanyalar; anlık, bölgesel, kişiye özel, ürün ya da ödeme seçeneği bazlı düzenlenebilmektedir. Tek veya sınırlı sayıda tanımlanan kampanyalarımızın kullanımı; İkonMarkt hesabı, cihaz, kredi kartı, e-posta adresi, lokasyon ve benzeri bilgilere bağlı olarak çoklu kampanya kullanımını önleme maksadıyla sınırlandırılabilir.


4. Kişisel Verilerin Korunması

4.1. İkonMarkt, kişisel verilerinizin korunmasına yüksek önem vermektedir. Kişisel verilerinize ilişkin düzenlemelere erişmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

  1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni
  2. Müşteri Kişisel Verilerinin Korunması Politikası

4.2. Müşteri, Uygulama’da oluşturulmuş her bir kullanıcı için yalnızca bir adet GSM numarası tanımlanabileceğini, tanımlanan GSM numarasının değiştirilemeyeceğini, yeni bir GSM numarasının ancak Uygulama üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini, kayıtlı GSM numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt eder.5.3. Müşteri, Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni doğrultusunda üyeliğinin silinmesini talep edebilir. İkonMarkt üyeliği silindikten sonra, Müşteri, silinen üyeliği tekrar aktif hale getirmeyecek ve üyelik bilgilerine Uygulama üzerinden erişemeyecektir. Kısa süre önce silinen üyeliklerle bağlantılı telefon numaraları üzerinden yeni üyelik oluşturulmasının, Uygulama’nın güvenliği için dahili sistemlerimiz tarafından belirlenen süre boyunca otomatik olarak askıya alınacağını lütfen unutmayın.

5. Sona Erme

5.1. Müşteri, Uygulama’yı dilediği zaman yüklediği cihazdan silerek kullanımına son verebilir.5.2. Müşteri’nin işbu belirtilen Koşullar’a, ilgili mevzuata veya iyi niyet/ahlak kurallarına aykırı davrandığının tespiti halinde, İkonMarkt Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.5.3. Müşteri üyeliğin askıya alınmasını isteyebilir. Üyeliğin askıya alınması, Müşteri’nin üyelik yeniden aktifleştirilene kadar bilgileriyle Uygulama’da üyeliğe giriş yapamayacağı anlamına gelir. Üyelik askıya alındığında, üyelik altındaki adresler ve ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla olan bağlantılar (bağlı kartlar) silinecektir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1. İkonMarkt'in; İkonMarkt hizmetleri, fikri mülkiyet hakları, İkonMarkt ticari markaları, İkonMarkt ticari görünümü veya Uygulama’nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her tür ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları münhasıran İkonMarkt’e aittir.
6.2. Müşteri, İkonMarkt hizmetlerini ve İkonMarkt'in yukarıda sayılan çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
6.3. Müşteri, Uygulama dahilinde bulunan, İkonMarkt ve/veya başka bir üçüncü kişilere ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

7. Değişiklikler

İkonMarkt, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Koşullar’ı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir.

8. Mücbir Sebepler

Nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, altyapı ve internet arızaları, yangın, deprem, sel baskını, diğer doğal afetler ile salgın hastalık gibi olağanüstü olayları, kargaşa, yaygın şiddet hareketleri, grev veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlarda İkonMarkt, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

9. Uygulanacak Hukuk Ve Yetki

9.1. İşbu Koşullar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır.
9.2. Taraflar, Koşullar’dan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Müşteri ve İkonMarkt’in kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda Müşteri’nin ve İkonMarkt’in bulunduğu yerdeki tüketici mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.
9.3. Uyuşmazlığın tüketici uyuşmazlığı olmaması halinde, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar, Koşullar’dan doğabilecek her türlü ihtilafta İkonMarkt’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veritabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

11. Yürürlük

Müşteri Uygulama’yı cihazına yüklemesi, üyelik oluşturması ve kullanması esnasında işbu Koşullar’a tabi olacağını kabul eder.